Verslag Platform IJsselcentrum 22 maart 2017

Een kleine veertig bewoners en ondernemers van de Groenmarkt en de Marspoortstraat hebben op woensdag 22 maart om 18:00 uur in de Wijnhuistoren een platformoverleg gehad over:

 • Extra groen op de Groenmarkt en in de Marspoortstraat;
 • Overleg met trekkers IJsselcentrum, Binnenstad manager en Wijkregisseur over eventueel
  • afsluiting IJsselkade
  • Afspraken over Geveltuinen, plantenbakken of straatmeubilair,
  • voedselbank,
  • wat verder ter tafel komt

Het doel is om van het IJsselcentrum een aantrekkelijke, rustgevende en levendige verblijfsplaats te maken voor Zutphenaren, toeristen en stadsgebruikers.

Het eerste punt is: “meer groen ja of nee en vervolgens hoe of wat ?” Het grote voorbeeld is hierbij het onderhoudscontract van de ondernemers en bewoners in de Lange Hofstraat. De aanwezigen noemen als mogelijke voordelen van extra groen in het gebied:

 • meer demping van de akoestiek (weerkaatsing geluid) op de Groenmarkt;
 • meer en langer verblijf bezoekers en toeristen stimuleren;
 • meer gezelligheid.

Groen op de Groenmarkt

In het algemeen vinden de ondernemers van de Groenmarkt het plein prima, maar er ontbreekt wel iets. Men zoekt naar aanvullingen die meer gezelligheid brengen en ‘iets’ dat de uitgestrekte ruimte die het plein nu heeft ‘opvult’ en de weerkaatsing van het geluid tempert. In ieder geval komt nog de waterpomp met put en zitbankjes. Wie weet kan daar nog iets groots aan worden toegevoegd ? Daar zijn echter de meningen nog over verdeeld. Wat sowieso zal helpen is dat de kronen van de bomen nog zullen groeien en dat meer ondernemers een terras beginnen.

Maar zou een aanpassing aan het licht boven het plein nog iets kunnen bijdragen ? Oorspronkelijk was het plan dat de verlichting op de straatstenen zou schijnen. Kan de verlichting lager hangen of is een andere lichtsterkte / kleur een verbetering ? De gemeente heeft hier al goed over nagedacht, maar is toch bereid om mee te denken en kleine aanpassingen uit te proberen. Een grote wens van iedereen is dat in de winterperiode het plein niet ingenomen wordt door ‘wild’ parkeerders. Daarom is de gemeente het verzoek gedaan om het mogelijk te maken dat het plein kan worden afgesloten als dat nodig is. Verder is er het idee om in de winterperiode verlichting in de bomen te hangen.

Twee ondernemers en twee bewoners gaan onderzoeken wat er nog mogelijk is met de verlichting en met extra groen, dat makkelijk te verplaatsen is als de markt geïnstalleerd moet worden. Er is inmiddels een actielijst gemaakt. De volgende stap is in actie komen. De terugkoppeling zal eind mei/begin juni op het volgende overleg plaatsvinden  

Groen in de Marspoortstraat

De Marspoortstraat is veel smaller dan het plein van de Groenmarkt. Voor de ondernemers en bewoners van het ‘smalle gedeelte’ dat begint bij de voedselbank richting de IJssel, is het duidelijk dat bloembakken in de lantaarnpalen en eventueel lichtbollen in de winter, veel zal bijdragen aan het realiseren van een aantrekkelijk verblijfsgebied. Een kleine groep ondernemers en bewoners zal dit idee verder concretiseren conform het onderhoudscontract van de Lange Hofstraat. Hun terugkoppeling vindt ook op het volgend overleg plaats.

Afsluiting IJsselkade

Remco Feith binnenstadmanager neemt een aantal zorgen van de ondernemers weg over de afsluiting van de IJsselkade. Hij benadrukt dat toeristen en bezoekers van Zutphen die hun auto ergens anders zullen parkeren dan op de IJsselkade, begeleiding en voorlichting krijgen over alle winkels en horeca gelegenheden in het IJsselcentrum. Hoe vervelend het ook is, het is niet zo dat de IJsselkade het hele jaar dicht is. Er is het verzoek gedaan om met parkeervouchers de bestaande klanten tegemoet te komen. De praktische uitwerking daarvan levert nog te veel problemen op. In overleg met Remco Feith zal gekeken worden of dit op te lossen is. Terugkoppeling vindt zo snel mogelijk plaats.

Voedselbank

De gemeente kiest ervoor om in overleg met de Voedselbank naar oplossingen te zoeken. De aanwezigen blijken vooral moeite te hebben met de verlenging van een jaar voor het faciliteren van twee parkeerplaatsen voor de voedselbank. Er is niet veel vertrouwen dat er over jaar wel een oplossing zal zijn. Wethouder Annelies de Jonge trekt het overleg en de aanwezigen willen graag met de wethouder praten over de vorderingen en mogelijkheden. We gaan Annelies uitnodigen voor het volgende platform overleg. Eind mei/begin juni zal er veel meer duidelijkheid zijn over dit punt.

Volgend platform

Eind mei of begin juni plannen we een nieuw platform overleg waar de wethouder bij uitgenodigd is.

 

 

Wat is de ziel van het IJsselcentrum ?

Aanstaande woensdag 22 maart om 18 uur is er in de Wijnhuistoren een platform IJssel centrum voor bewoners en ondernemers. De belangrijkste vraag is of we na de herinrichting van de Groenmarkt en de Marspoortstraat onze buitenruimte meer willen ‘aankleden’ of niet. De Groenmarkt is nu een groot plein geworden, maar het enige groen bestaat uit 5 doorzichtige bomen met bescheiden kroon. De Marspoortstraat kent helemaal geen groen. Is dit het of willen we daar iets aan veranderen? Een ander punt op de agenda is de vraag wat de ondernemers extra kunnen doen om hun bedrijf draaiende te houden tijdens de afsluiting van de IJsselkade. Twee vragen waar weer een vraag achter ligt: “Wat willen we dat het IJsselcentrum te bieden heeft en moeten we wellicht ons verdienmodel daarvoor aanpassen ?” Kortom: “Wat is de ziel (hart en essentie) van het IJsselcentrum ?”

Het klopt zo dat wij als bewoners en ondernemers met deze vragen bezig zijn. De gemeente kan niet meer doen dan bedenken met het hoofd Schermafbeelding 2017-03-19 om 14.07.30welk ontwerp het beste past bij de plek die het IJsselcentrum heeft in heel Zutphen. De gemeente geeft daarbij vooral vorm aan het publieke belang en luistert ook naar ons private belang, maar maakt daarbij wel een afweging. Dat kan echter alleen het begin zijn. Wij wonen en werken in dit gebied en vanuit onze (hart)verbinding en onze beleving van dit gebied zijn wij als enigen in staat om het ook echt tot leven te brengen. Dit door de manier waarop we het samen in gebruik nemen cq aanpassen aan onze wensen.

Graag wil ik ter voorbereiding van aanstaande woensdag iedereen uitnodigen om niet alleen na te denken over de toekomst van het IJsselcentrum, maar ook te voelen, te waarderen en aanpassingen te verlangen om stap voor stap een levendige, gastvrije en rustgevende uitstraling te creëren. Als je het ITIP rapport De ziel van de Marspoortstraat download, lees je hoe je dat kan doen.

Schermafbeelding 2017-03-19 om 14.11.39Als voorbeeld wil ik alvast mijn bedenksels, waardering en verlangens over ons gebied uitschrijven. Kijk maar of je er iets aan hebt.

De Marspoortstraat is altijd een belangrijke toegangspoort naar de stad geweest en de IJsselbrug kwam lang geleden ook uit op deze straat. De Groenmarkt is toendertijd ook een druk handelscentrum geweest. Sinds de brug is verplaatst en de functies van poort en handelscentrum verdwenen zijn, is het gebied zijn bestemming kwijt en is de Marspoortstraat al lange tijd een stille en winderige plek. Wat opvalt is dat alle foto’s worden genomen van de kant van de IJssel richting de Wijnhuistoren. Bijna nooit andersom.

Schermafbeelding 2017-03-19 om 14.16.10De enige foto die ik kon vinden vanaf de Wijnhuistoren richting de IJssel stamt uit de oorlogstijd. Wat direct opvalt is dat de Marspoortstraat een rechte verbinding is tussen het centrum en de IJssel. Je ziet de Marspoortstraat doorlopen tot aan het water. Nu wordt die doorkijk voortijdig gestopt door een dwarsverbinding: de IJsselkade. In het oorspronkelijke ontwerp van de herinrichting van de IJsselkade liep de Marspoortstraat ook bijna door tot het water, maar dit is er om ‘praktische redenen’ weer uitgehaald. Jammer, want is dit niet de essentie van de nieuwe waarde van het gebied ? De mogelijkheid om drukke terrasjes, middeleeuwse gevels, musea en exclusieve winkels in het relatief ‘warme’ compacte centrum af te wisselen met de relatief ‘koele’ uitgestrekte rustgevende natuur rond het kabbelende water van eerst de Berkel en dan de IJssel? Kortom, is niet de essentie van het IJsselcentrum dat het een zeer aantrekkelijke verblijfplaats is voor Zutphenaren, toeristen en stadsgebruikers? (city lounge) Dit is uiteraard niet nieuw, maar hoe serieus nemen we dit ? Is niet de uitdaging om het gebied zo aantrekkelijk te maken dat toeristen er graag een lang weekend willen verblijven? Wat kunnen wij als ondernemers en bewoners doen om dit te versterken ? We krijgen naast het Hampshire hotel er twee hotels bij: het Berkelhotel en het Broederenklooster hotel. Ook groeit het aantal appartementen in het gebied. Verder krijgen we een nieuw cultuur centrum met musea aan de ‘s Gravenhof. Er komt nog een jachthaven bij en hopelijk verbeterde kanoroutes. Er wonen opvallend veel professionele kunstenaars in het IJsselcentrum en we krijgen een kunstatelier in de Marspoortstraat dat hun werk exposeert. Is het niet de kunst om van de Groenmarkt nog meer een gezellig ‘warm’ plein te maken waar mensen graag lang en vaak verblijven ? Zou de Marspoortstraat niet een verbindingspoort kunnen zijn waar mensen graag blijven hangen op weg naar de kade van de IJssel ?

Ik hoop dat dit een aanzet is tot een kader voor de ideeën die we woensdag zullen inventariseren.

Hein Reitsma

 

 

 

Groenere Groenmarkt en Marspoortstraat ?

miDSC_7949Graag nodigen wij alle bewoners en ondernemers van de Groenmarkt en de Marspoortstraat uit voor een platformoverleg op woensdag 22 maart om 18:00 uur in de Wijnhuistoren 1e verdieping. Inloop is mogelijk vanaf 17:30 uur

Agenda:

 • Onderhoudscontract voor extra groen op de Groenmarkt en in de Marspoortstraat
 • Afspraken over Geveltuinen, plantenbakken of straatmeubilair

Pauze

 • Overleg met trekkers IJsselcentrum, Binnenstad manager en Wijkregisseur over eventueel
  • verkeersveiligheid,
  • eenrichtingsverkeer,
  • voedselbank,
  • nieuwe terrassen,
  • wat verder ter tafel komt

Deze vergadering is het eerste punt op de agenda “meer groen ja of nee en vervolgens hoe of wat ?”. Hiermee willen we de gastvrije, levendige en toch rustgevende sfeer die onze binnenstad zo aantrekkelijk maakt, versterken. Bij een volgend platformoverleg kunnen we werken aan bijvoorbeeld meer zichtbaarheid van de Marspoort of kunstobjecten of meer meubilair op de brug. Zo kunnen we stap voor stap de uitstraling van de Groenmarkt en de Marspoortstraat compleet maken zoals wij het uiteindelijk willen hebben.

Extra groen ? Leuk idee, maar hoe ?

Na de herinrichting van het centrum hebben de bewoners en ondernemers in de Lange Hofstraat zelf gekozen voor meer groen in hun straat. Zij hebben zelf met een vaste leverancier een onderhoudscontract gesloten. Schermafbeelding 2017-03-10 om 21.28.09In de zomer hangen er ‘bloembaskets’ aan de gevels en in de winter lichtbollen. (zie foto hiernaast) Wij kunnen in het IJsselcentrum voor dezelfde oplossing kiezen en samen onderhandelen voor een goede prijs. We kunnen uiteraard ook voor een andere oplossing kiezen. Daar zijn we vrij in.

Waarom nu ineens ?

De Marspoortstraat is lange tijd een stille plek geweest, maar het laatste jaar is Olive er bij gekomen, gevolgd door de opening van een Kunst galerie eind april en de heropening van het Berkelhotel. Daarmee lijkt de straat haar oorspronkelijke functie als levendige toegangspoort met herberg, weer terug te krijgen. Laten we niet vergeten dat vroeger de IJsselbrug uitkwam op de Marspoortstraat. Bovendien zijn drie grote kantoorpanden omgebouwd tot woonhuis. De nieuwe bewoners zijn erg enthousiast en actief. Zij zijn blij met de herinrichting en willen hun straat nu op hun manier in gebruik nemen. Bijvoorbeeld met geveltuinen, bloembakken in de lantaarnpalen en nieuwe terrassen. Ook de Groenmarkt is een prachtig plein geworden, maar ook hier willen de meeste ondernemers en bewoners het ontwerp afmaken met bijvoorbeeld meer groen in de lantaarnpalen of aan de gevels. Bovendien zal een uitbreiding van de feestverlichting in de wintermaanden voor meer sfeer zorgen.

We hebben Remco Feith (binnenstad manager) en Han van Geel (wijkregisseur) gevraagd aan te schuiven en ons te ondersteunen bij het overleg als dat nodig is. Zij kunnen verder gewoon meepraten. Het is mogelijk dat zij meer overheid specialisten vragen om er bij te komen.

Uitslag enquête Kermis

Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.16.06De enquête was bedoeld om inzicht te krijgen in de mate waarin de bewoners van de Zaadmarkt en omgeving overlast ervaren van de kermis. De grote boosdoeners blijken de geluidsoverlast (muziek en geschreeuw) en, in mindere mate, de invloed van de verlichting van de attracties. Ongeveer 40% van de omwonenden verlaat tijdens de kermisweek zijn woning en verblijft dan bij familie of vrienden of op een vakantieadres. 

Het Platform gaat bij alles wat zij onderneemt uit van de situatie zoals die op ‘haar’ markt is en dat geldt ook voor de kermis. Die wordt al jaren op de markten gevierd en dat zal zo blijven. De vraag is wel in welke omvang en op welke wijze en daarvoor zijn door de respondenten de nodige suggesties gedaan. Deze nemen wij mee in het overleg met de gemeente.

Mocht je de volledige tekst van de uitslag willen lezen, mail dan een verzoek naar info@ijsselcentrum.nl.

Platform Zaadmarkt

Platform IJsselcentrum

Eerste buurttafel 2017

logo-pict

 

Aanstaande zondag 15 januari is de eerste buurttafel van 2017 in Sultani om 16 uur. Een goed moment om elkaar op de Groenmarkt en omgeving een goed jaar te wensen.

We krijgen een apart plekje achterin. Lijkt me echt gezellig.

Han en Hein

 

Enquête Kermis

Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.16.06Het platform Zaadmarkt heeft voor alle bewoners en ondernemers die dicht bij de Kermis wonen en werken onderstaande enquête opgesteld. De uitslag zal uiteraard gebruikt worden in een overleg met de gemeente over de vergunning voor de Kermis. Met name de ondernemers en de bewoners van de Groenmarkt adviseren we om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Petra van den Berg en Hein Reitsma

Downloaden enquête: Enquête kermis (klikken)

Zie hieronder de toelichting van het platform Zaadmarkt op de enquête:

Geachte medebewoners;

Binnenkort worden de gesprekken met de gemeente voortgezet over de kermis. Daarbij komt ongetwijfeld weer aan de orde hoe de overlast die de kermis met zich meebrengt, aanwonenden (en dat gaat veel verder dan alleen de bewoners van de markten) ertoe brengt om de kermisweek elders door te brengen. De vraag die daarbij steeds opkomt, is in welke mate dat gebeurt ofwel hoeveel van de omwonenden in de bewuste week huis en haard verlaten. Om over dit onderwerp zo groot mogelijke duidelijkheid te krijgen, hebben wij besloten tot een kleine enquête. Wij hopen dat u daaraan wilt meewerken. 

 

U kunt door te klikken op: “Enquete kermis” een pdf-formulier met een aantal vragen downloaden en uitdraaien. De beantwoording vergt slechts enkele minuten. 

 

Vriendelijk verzoek om dit formulier uiterlijk 5 januari 2017 in te leveren per mail

(platformzaadmarkt@gmail.com) of per ‘gewone’ post (Bernhardsteeg 4, 7201 DB Zutphen).

 

Uiteraard informeren wij u te zijner tijd over de resultaten van deze mini-enquête. Het is overigens de bedoeling dat ook de andere bewonersverenigingen in onze omgeving deze enquête houden onder hun leden.  

 

Vriendelijke groeten,

 

 

 

 

 

Rondje om de Vispoortgracht: meer beleving dan u dacht

Schermafbeelding 2016-12-19 om 14.09.39De bewoners van de Tademabuurt zijn een burgerinitiatief gestart. Om zowel de natuur als de historie van de Vispoortgracht te benadrukken hebben zij wegwijs borden geplaatst bij het politiebureau met uitleg over de historie. De Vispoort is onderdeel geweest van de vestingwerken. De geschiedenis van de Spittaalstraat gaat terug tot de 13e eeuw. De Spittaalstraat heeft haar naam te danken aan het Hospitaal dat vroeger midden in de straat stond. Pas vanaf 1900 kreeg de Spittaalstraat haar functie als winkelstraat.

De buurt is van mening dat groene wandelpaden rondom het water de stadsnatuur meer eer aan doen dan een brug over de Vispoortgracht. Zie eerdere berichten daarover. Er broeden ijsvogels. Onder het dak van de school zitten zwaluwen en experts zijn aan het inventariseren welke andere bijzondere dieren leven in en om de Vispoortgracht.

De kranten besteden veel aandacht aan deze actie. Hierbij enkele kranteberichten:

 
Er volgen nog meer acties. Zo is de buurt van plan om een stijger te plaatsen langs het water als voetpad om de beleving van de Vispoortgracht nog beter te maken. We houden u op de hoogte

 

Van de buurttafel: actielijst

Tijdens de laatste buurttafel is het volgende lijstje met activiteiten besproken:

 1. Samenwerking met platform Zaadmarkt. Het platform IJsselcentrum werkt inmiddels samen met het platform Zaadmarkt (incl Bornhof) en Oude Wand. Het is de bedoeling later ook de Houtmarkt ondernemers te nl236261betrekken bij onze activiteiten. In eerste instantie trekken we samen op als het gaat om het evenementenbeleid. We proberen allebei de juiste balans te vinden tussen publiek en privé belang. Het aantal evenementen neemt toe en dat is ook goed voor de stad, maar het belang van de bewoners wordt te makkelijk ondergeschikt gemaakt aan het belang van de ondernemers en de toeristen. Iedereen wil een aantrekkelijke, levendige en gastvrije binnenstad. De bewoners hebben daarin een groot aandeel. Ondernemers hebben hun terrassen en evenementen, maar de bewoners maken elke dag gebruik van de buitenruimte. De manier waarop ze dat doen bepaalt of de binnenstad levendig en gastvrij is. Bovendien initiëren bewoners ook steeds meer evenementen. Denk aan het Cellofestival en de Zomeracademie. Na overleg met de gemeente is besloten een overleg te organiseren waar ambtenaren, ondernemers en bewoners met elkaar afspraken maken over de meest optimale invulling van evenementen voor alle partijen. De markt, de kermis en Bokbierdag zijn prima voorbeelden om mee te beginnen.
 2. Kermis verplaatsen ? Ook gaan we overleggen met de gemeente over het nakomen van de afspraken die in de vergunning voor de kermis staan. Het geluid hoort bijvoorbeeld ‘naar binnen gekeerd’ te zijn. Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.16.06Dat is in werkelijkheid vaak niet het geval. Tenslotte gaan we kijken of de kermis verplaatst kan worden naar een andere plek. Er is inmiddels zoveel veranderd rondom het station en de oude IJsselbrug dat een heroverweging aan de orde is. Het is nog onduidelijk of dit iets gaat opleveren, maar wij hebben goede hoop. 
 3. De ziel van de Marspoortstraat. Het adviesbureau ITIP heeft een onderzoek gedaan naar de ziel van Zutphen en specifiek de net opgeknapte Marspoortstraat. Dit deed zij in opdracht van Zutphena12ece_7e0b804a979b8d7afd0d722802c3d5de.png_srz_p_318_188_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz Lab (platform IJsselcentrum en gemeente Zutphen). De vraag is op welke manier bewoners en ondernemers de vernieuwde straat in gebruik willen nemen en welke toekomst de gemeente ziet voor dit deel van het centrum. ITIP heeft bewoners, ondernemers en gemeenteambtenaren geïnterviewd en haar eigen bevindingen op papier gezet. Het is een heel helder en inspirerend rapport geworden met zeer concrete adviezenSchermafbeelding 2016-07-15 om 15.25.35 en tips voor de toekomstige uitstraling van de Marspoortstraat (inclusief de Berkel). Dit rapport is digitaal op te vragen als je werkt of woont in het IJsselcentrum via info@ijsselcentrum.nl In het najaar gaan we in overleg met de bewoners en ondernemers om te kijken welke concrete ingrepen cq aanvullingen de straat de gewenste uitstraling kan geven. 
 4. “Berkel in de stad” is een project dat volgt uit de Berkeldal conferentie van 5 gemeenten en waterschappen die vorige maand plaatsvond in Zutphen. Het doel is dat stadsgebruikers, toeristen en Zutphenaren, die in het centrum wonen, het leuk gaan vinden om meer gebruik te maken van de Berkel als ze willen genieten van water. (kanoën, dobberen, zwemmen, vissen, barbecuen, pootjebaden, etc) Het water en de stad kunnen meer een eenheid worden. Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.27.25De Marspoortstraat, de Groenmarkt en de IJsselkade worden opgeknapt. Het zou raar zijn als de Berkel daarbij ongemoeid gelaten wordt. Er zijn allerlei ideeën, maar het projectteam wil dat de bewoners zelf aangeven wat ze leuk zouden vinden. Je denken aan het water harder laten stromen, zwemmen mogelijk maken, het oorspronkelijke waterrad terugplaatsen, meer vlonders langs de kant plaatsen, een doorgang naar de IJssel mogelijk maken, etc. Hieronder twee ideeën van bewoners. Als jullie mee willen denken, stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nlSchermafbeelding 2016-07-15 om 14.49.02 2016-07-11-PHOTO-00001341
 5. IJsselkade. Het ontwerp van de IJsselkade is zo goed als af, maar de plek van de muziekkoepel is nog niet goed ingevuld. Schermafbeelding 2016-01-05 om 19.55.19Er is een projectteam gestart dat hier over wil nadenken. In 2017 start de uitvoering van het plan voor de zuidkant van de kade. (ten zuiden van het terras met friettent) In 2019 is pas de muziekkoepel aan de beurt. Als iemand uitgesproken ideeën heeft over de invulling van deze plek stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nl
 6. Internationale Schakelklas Op dit moment hebben 40 jongeren uit Syrië en Eritrea les in het schoolgebouw aan de Waterstraat. Schermafbeelding 2016-02-08 om 22.45.01Dit aantal gaat binnenkort groeien. Er is een klankbordgroep van bewoners en ondernemers die in nauw overleg met de gemeente en de schoolleiding bewaakt dat de ISK zo min mogelijk overlast veroorzaakt en dat de contacten met de buurt optimaal blijven. In dat kader is er al een open dag geweest waar de buurt enkele jongeren kon ontmoeten. Aan de buurttafel bleek dat nu niemand last heeft van de ISK, maar dat sommige mensen wel alert zijn. Met name hoe het gaat als het aantal vluchtelingen straks groeit. Er is een nieuwsbrief en op de website van de gemeente wordt iedereen sowieso op de hoogte gehouden.

Buurttafel Juli Camelot

Schermafbeelding 2016-07-05 om 16.17.56

Aanstaande zondag 10 juli gaan we om 16 uur lekker in zon zitten aan de stamtafel op het terras van Camelot. Marion is weer onze gastvrouw. Deze keer gaan we niet alleen borrelen maar zijn er ook enkele nieuwtjes te vertellen die te maken hebben met de buurt.

Dit wordt weer genieten. 

Han en Hein

 

 

Vraag en aanbod

Heb je oppas nodig ?

Zoek je een ladder of een boor ? 

Moet de hond uitgelaten worden en lukt u dat niet om redenen?

We hebben een nieuwe rubriek op de website, waarop je spullen of diensten kunt vragen en aanbieden. Plaats het op deze website.

media_xl_3790878Misschien dat net om de hoek de ideale oppas voor uw kinderen woont. Of een buurtbewoner dol is op honden en graag een blokje om gaat met die van u. En dat u bericht krijgt dat uw overbuurvrouw door ziekte niet in staat is om te koken – en graag een bordje om de deur geschoven krijgt. Het is een soort marktplaats – maar dan alleen voor buurtbewoners.

Je kan op het forum intypen wat je wilt: ruilen, kopen, lenen of klussen en daarna je vraag formuleren.

GA NAAR HET FORUM

 

Het portret van….

WIJ ZIJN DE BUURT

Met “Het portret van…. ” starten we een nieuwe rubriek om zichtbaar te maken WIE de buurt is. Namelijk WIJ, bewoners en ondernemers. Elke buurtgenoot in onze wijk (centrum Zutphen) mag, als hij of zij dat wil, zich laten zien op de website.

images-2imagesimages-1

Read more →

Buurttafel

IMG_3366Op 4 januari om 14:00 uur is de eerste buurttafel in het Pannenkoekenhuijs. Een mooi begin van het jaar om met IJsselcentrum buurtgenoten op het nieuwe jaar 2015 te klinken. Consumptie is voor eigen rekening …alhoewel tegen een mooi prijsje. Het komend jaar zullen de bouwwerkzaamheden beginnen: eerst op de Groenmarkt en daarna in de Marspoortstraat. Het begin van intensief contact tussen bewoners en ondernemers. De buurttafel is een mooie gelegenheid om elkaar alvast te leren kennen. Voorlopig hebben we het over het weer en “wat-verder-ter-tafel-komt”.

Voortaan zal er op de eerste zondag van de maand om 14:00 uur een buurttafel zijn in het Pannenkoekenhuijs.

 

 

Website live!

IJsselcentrumfotoWijkbewoners en ondernemers hebben vanaf vandaag een website om ontwikkelingen in de wijk, samenwerking, kennismaking, en ga zo maar door online te delen. Sluit je aan! Doe en denk mee!

De komende weken zullen wijkbewoners en ondernemers deze website van inhoud voorzien? Bijdragen? We horen graag van je!