Enquête Kermis

Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.16.06Het platform Zaadmarkt heeft voor alle bewoners en ondernemers die dicht bij de Kermis wonen en werken onderstaande enquête opgesteld. De uitslag zal uiteraard gebruikt worden in een overleg met de gemeente over de vergunning voor de Kermis. Met name de ondernemers en de bewoners van de Groenmarkt adviseren we om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Petra van den Berg en Hein Reitsma

Downloaden enquête: Enquête kermis (klikken)

Zie hieronder de toelichting van het platform Zaadmarkt op de enquête:

Geachte medebewoners;

Binnenkort worden de gesprekken met de gemeente voortgezet over de kermis. Daarbij komt ongetwijfeld weer aan de orde hoe de overlast die de kermis met zich meebrengt, aanwonenden (en dat gaat veel verder dan alleen de bewoners van de markten) ertoe brengt om de kermisweek elders door te brengen. De vraag die daarbij steeds opkomt, is in welke mate dat gebeurt ofwel hoeveel van de omwonenden in de bewuste week huis en haard verlaten. Om over dit onderwerp zo groot mogelijke duidelijkheid te krijgen, hebben wij besloten tot een kleine enquête. Wij hopen dat u daaraan wilt meewerken. 

 

U kunt door te klikken op: “Enquete kermis” een pdf-formulier met een aantal vragen downloaden en uitdraaien. De beantwoording vergt slechts enkele minuten. 

 

Vriendelijk verzoek om dit formulier uiterlijk 5 januari 2017 in te leveren per mail

(platformzaadmarkt@gmail.com) of per ‘gewone’ post (Bernhardsteeg 4, 7201 DB Zutphen).

 

Uiteraard informeren wij u te zijner tijd over de resultaten van deze mini-enquête. Het is overigens de bedoeling dat ook de andere bewonersverenigingen in onze omgeving deze enquête houden onder hun leden.  

 

Vriendelijke groeten,