Spannende geschiedenis van Gelderland

reactie van: Mirjam Jebbink; Rivier in de Stad Gemeente Zutphen

Leuk om meer te lezen over de Marspoort. Op dit moment is in het Plan opgenomen dat de contouren van de poort in basaltsteentjes terugkomen in de bestrating, dat de plaquette wordt schoongemaakt en teruggeplaatst en dat er op de brug een informatiebord ‘Spannende geschiedenis van Gelderland’ komt met informatie over de Marspoort.
In het kader van het Programma Rivier in de Stad is door bureau Arcx een een rapport gemaakt over de cultuurhistorische betekenis van de rivier de IJssel voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Zutphen. Op de gemeentelijke site onder het kopje ‘rivier in de stad’ staat de video die daarbij hoort. Meer informatie is voor de liefhebber verkrijgbaar bij het programmabureau Rivier in de Stad.

Bekijk bovengenoemde video

 

Oud en nieuw

We willen een rubriek starten waarin we herinneringen ophalen over het IJsselcentrum van vroeger, terwijl het nieuwe IJsselcentrum in aanbouw is. We weten dat in het centrum mensen wonen die hier veel van af weten. Laten we hopen dat ze ook een onderwerp gaan inbrengen. Hierbij al vast twee voorbeelden:

De Marspoort

De binnen Marschpoort in 1744

Hoe kan je in de Marspoortstraat de oude Marspoort weer opnieuw tot leven brengen ?

De gemeente wil het wel, maar doet ze het ook ? En hoe ?

Read more →