Van de buurttafel: actielijst

Tijdens de laatste buurttafel is het volgende lijstje met activiteiten besproken:

  1. Samenwerking met platform Zaadmarkt. Het platform IJsselcentrum werkt inmiddels samen met het platform Zaadmarkt (incl Bornhof) en Oude Wand. Het is de bedoeling later ook de Houtmarkt ondernemers te nl236261betrekken bij onze activiteiten. In eerste instantie trekken we samen op als het gaat om het evenementenbeleid. We proberen allebei de juiste balans te vinden tussen publiek en privé belang. Het aantal evenementen neemt toe en dat is ook goed voor de stad, maar het belang van de bewoners wordt te makkelijk ondergeschikt gemaakt aan het belang van de ondernemers en de toeristen. Iedereen wil een aantrekkelijke, levendige en gastvrije binnenstad. De bewoners hebben daarin een groot aandeel. Ondernemers hebben hun terrassen en evenementen, maar de bewoners maken elke dag gebruik van de buitenruimte. De manier waarop ze dat doen bepaalt of de binnenstad levendig en gastvrij is. Bovendien initiëren bewoners ook steeds meer evenementen. Denk aan het Cellofestival en de Zomeracademie. Na overleg met de gemeente is besloten een overleg te organiseren waar ambtenaren, ondernemers en bewoners met elkaar afspraken maken over de meest optimale invulling van evenementen voor alle partijen. De markt, de kermis en Bokbierdag zijn prima voorbeelden om mee te beginnen.
  2. Kermis verplaatsen ? Ook gaan we overleggen met de gemeente over het nakomen van de afspraken die in de vergunning voor de kermis staan. Het geluid hoort bijvoorbeeld ‘naar binnen gekeerd’ te zijn. Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.16.06Dat is in werkelijkheid vaak niet het geval. Tenslotte gaan we kijken of de kermis verplaatst kan worden naar een andere plek. Er is inmiddels zoveel veranderd rondom het station en de oude IJsselbrug dat een heroverweging aan de orde is. Het is nog onduidelijk of dit iets gaat opleveren, maar wij hebben goede hoop. 
  3. De ziel van de Marspoortstraat. Het adviesbureau ITIP heeft een onderzoek gedaan naar de ziel van Zutphen en specifiek de net opgeknapte Marspoortstraat. Dit deed zij in opdracht van Zutphena12ece_7e0b804a979b8d7afd0d722802c3d5de.png_srz_p_318_188_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz Lab (platform IJsselcentrum en gemeente Zutphen). De vraag is op welke manier bewoners en ondernemers de vernieuwde straat in gebruik willen nemen en welke toekomst de gemeente ziet voor dit deel van het centrum. ITIP heeft bewoners, ondernemers en gemeenteambtenaren geïnterviewd en haar eigen bevindingen op papier gezet. Het is een heel helder en inspirerend rapport geworden met zeer concrete adviezenSchermafbeelding 2016-07-15 om 15.25.35 en tips voor de toekomstige uitstraling van de Marspoortstraat (inclusief de Berkel). Dit rapport is digitaal op te vragen als je werkt of woont in het IJsselcentrum via info@ijsselcentrum.nl In het najaar gaan we in overleg met de bewoners en ondernemers om te kijken welke concrete ingrepen cq aanvullingen de straat de gewenste uitstraling kan geven. 
  4. “Berkel in de stad” is een project dat volgt uit de Berkeldal conferentie van 5 gemeenten en waterschappen die vorige maand plaatsvond in Zutphen. Het doel is dat stadsgebruikers, toeristen en Zutphenaren, die in het centrum wonen, het leuk gaan vinden om meer gebruik te maken van de Berkel als ze willen genieten van water. (kanoën, dobberen, zwemmen, vissen, barbecuen, pootjebaden, etc) Het water en de stad kunnen meer een eenheid worden. Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.27.25De Marspoortstraat, de Groenmarkt en de IJsselkade worden opgeknapt. Het zou raar zijn als de Berkel daarbij ongemoeid gelaten wordt. Er zijn allerlei ideeën, maar het projectteam wil dat de bewoners zelf aangeven wat ze leuk zouden vinden. Je denken aan het water harder laten stromen, zwemmen mogelijk maken, het oorspronkelijke waterrad terugplaatsen, meer vlonders langs de kant plaatsen, een doorgang naar de IJssel mogelijk maken, etc. Hieronder twee ideeën van bewoners. Als jullie mee willen denken, stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nlSchermafbeelding 2016-07-15 om 14.49.02 2016-07-11-PHOTO-00001341
  5. IJsselkade. Het ontwerp van de IJsselkade is zo goed als af, maar de plek van de muziekkoepel is nog niet goed ingevuld. Schermafbeelding 2016-01-05 om 19.55.19Er is een projectteam gestart dat hier over wil nadenken. In 2017 start de uitvoering van het plan voor de zuidkant van de kade. (ten zuiden van het terras met friettent) In 2019 is pas de muziekkoepel aan de beurt. Als iemand uitgesproken ideeën heeft over de invulling van deze plek stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nl
  6. Internationale Schakelklas Op dit moment hebben 40 jongeren uit Syrië en Eritrea les in het schoolgebouw aan de Waterstraat. Schermafbeelding 2016-02-08 om 22.45.01Dit aantal gaat binnenkort groeien. Er is een klankbordgroep van bewoners en ondernemers die in nauw overleg met de gemeente en de schoolleiding bewaakt dat de ISK zo min mogelijk overlast veroorzaakt en dat de contacten met de buurt optimaal blijven. In dat kader is er al een open dag geweest waar de buurt enkele jongeren kon ontmoeten. Aan de buurttafel bleek dat nu niemand last heeft van de ISK, maar dat sommige mensen wel alert zijn. Met name hoe het gaat als het aantal vluchtelingen straks groeit. Er is een nieuwsbrief en op de website van de gemeente wordt iedereen sowieso op de hoogte gehouden.

Buurtpreventie

image003

Beste lezer,

Volgende week gaat het project Buurtpreventje officieel van start met een website, facebookpagina en prijsvraag (zie bijgevoegde folder). Op de website worden (op kaart) de inbraakcijfers getoond. Ook de inbraakpreventie initiatieven in Zutphen/Warnsveld staan op kaart aangegeven (zie bijlage). Verder alle ‘tools’ die er zijn voor inwoners om aan inbraakpreventie te doen. Er komt ook een informatie bijeenkomst voor alle inwoners van Zutphen/Warnsveld:

Datum: 6 april, 19.30u (inloop vanaf 19.00u)  Locatie: Praktijkonderwijs Zutphen, Paulus Potterstraat 12a 

Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld!

Lex Hemelaar  T 06 414 435 60  info@stadsondernemingzutphen.nl    www.stadsondernemingzutphen.nl

Schermafbeelding 2016-03-22 om 18.33.50

 

Inloopavond Internationale Schakelklas

Schermafbeelding 2016-02-08 om 22.45.01Zutphense scholen voor voortgezet onderwijs gaan samen onderwijs aanbieden aan minderjarige vluchtelingen. Hiervoor is een Internationale Schakelklas opgericht. Het is de bedoeling dat deze jongeren gaan instromen op één van die Zutphense scholen. Die Internationale Schakelklas is in de oude MULO aan de Waterstraat gepland. Zoals in de Stentor is beschreven, blijkt daar geen vergunning voor te zijn en wordt voor de eerste 8 weken een andere plek gezocht. De klas is vandaag van start gegaan met de eerste groep van 10 tot 15 kinderen. Het is de bedoeling dat aan het eind van dit jaar 8 groepen gevuld worden.

Op dinsdag 16 februari is in de oude MULO Waterstraat 33 een inloopavond georganiseerd van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Een aantal bewoners van de Waterstraat verzetten zich tegen de gang van zaken. Het gaat ze vooral om de manier waarop alles verloopt. Geen overleg, voor het blok gezet worden, etc. Op deze avond kan in overleg met de scholen en de gemeente een zorgvuldige aanpak gekozen worden. Misschien ook goed om onze nieuwe wijkagent er bij te betrekken ? Kunnen we eindelijk kennismaken. Er zijn zorgen over het ontstaan van hangjongeren en hangplekken. Op deze inloopavond is het mogelijk om samen met de gemeente en de scholen een rolverdeling kiezen die helpt om frustraties te voorkomen !

Mooi als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: de gemeente, de scholen en wij (bewoners/ondernemers)

Lijkt me de moeite waard om te komen en mee te praten.

Hein Reitsma

 

 

Het IJsselcentrum heeft niets aan een brug over de Vispoortgracht

This slideshow requires JavaScript.

Tien jaar geleden kreeg de Provincie Gelderland het gelukzalige idee dat een brug over de Vispoortgracht de bereikbaarheid van de binnenstad zou vergroten en dat het een verfraaiing zou zijn voor die gracht ! Ze hebben daar 250.000 euro voor over en B&W van Zutphen willen wel de andere helft van het budget investeren in deze brug.

De omwonenden zijn verbijsterd dat zowel de Provincie als de Gemeente niet zien dat de Vispoortgracht een stiltegebied is en unieke stadsnatuur in zich heeft. Er zitten bijvoorbeeld vleermuizen onder het dak van het oude schoolgebouw en er worden regelmatig ijsvogels gezien. De waarde van deze zeldzame dieren moet wijken voor een brug. Een onbegrijpelijk verlangen naar meer bereikbaarheid bepaalt dat wat deze prachtige stille plek brengt, niet goed genoeg is: “Als de binnenstad straks beter bereikbaar is, zullen meer bezoekers meer producten gaan kopen bij onze winkeliers”.

Read more →

Zonnepanelen

Onderstaand bericht betreft een niet commerciële informatieavond over zonnepanelen voor particulieren en klein bedrijven.

zet_nrg

Schermafbeelding 2015-11-04 om 13.02.56De lokale energiemaatschappij ZET organiseert 5 november een nieuwe Solarblitz. Dit is een informatie avond over zonnepanelen waarin alle ins en outs aan bod komen. Wat zijn zaken om op te letten, hoe zit het met terugverdientijden?

Wanneer: Donderdag 5 november, 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.
Plek: De Kas, Harenbergweg 1, Zutphen.

Sprekers: Adviseur Job Greeve (ZET), ervaringsdeskundigen en belastingdienst, m.m.v. de gemeente Zutphen.

Maak van je eigen dak een energiecentrale!

Schermafbeelding 2015-11-04 om 13.03.33

Nog meer kunst en Ambacht21

Moeder_meisje_2014_ipad_72_20_30

Edith Meijering

Tja, eerst denk je:”Met 12 kunstenaars heb ik al heel wat” en dan blijkt dat er nog veel meer creatieven in onze buurt wonen dan ik had durven bedenken. Als ik dat geweten had, dan had ik onze expositie uitgebreid naar 20 kunstenaars. Toch zullen de volgende creatieve kanjers uit onze buurt niet ontbreken op onze “IJsselcentrum expositie”:

Edith Meijering (http://www.edithmeijering.nl)

l1

Martien de Kler

Martien en Marijke de Kler (http://dimdum.com/martiendekler/photogallery/atelier)

 

 

Schermafbeelding 2015-09-09 om 21.56.10Nogmaals, de Ambacht 21 IJsselcentrum expositie is zondag aanstaande

op 20 september van 12 tot 16 uur

in Atelier ‘t Pakhuys Berkelkade 15a

 

 

Feestje Marspoortstraat

Op zondag 20 september komt vanuit de gemeente het volgende initiatief:
 
Schermafbeelding 2015-09-09 om 21.56.10Oege Bosch projectwethouder brengt op zondag om 11:00 uur een bezoek aan de ondernemers en bewoners van de Marspoortstraat in Atelier ‘t Pakhuys op Berkelkade 15a om met elkaar te vieren dat de grote werken achter de rug zijn en dat we nu met elkaar vooruit kunnen kijken. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kop koffie mee te drinken. De gemeente biedt ons een taart aan. 
 
Daarna zal de heer Bosch met ons naar het bord gaan  Spannende geschiedenis met informatie over de oude Marspoort op de brug en de gedenksteen die bij de contouren van de Marspoort in de bestrating is teruggelegd. Op dat moment staat er ook de (Mars)poort van het ambacht en kan het Ambacht21 festival voor de buurt beginnen.
 
Een prachtig moment voor een foto ?  Tot dan !
 
 
 

De (Mars)poort van het Ambacht

Beste Marspoortstraat ondernemers en bewoners,

20 september vindt Festival Ambacht21 plaats in Zutphen. Er zijn meerdere festivalterreinen. De Marspoortstraat is de verbinding tussen de activiteiten op de IJsselkade en het Festivalterrein op de Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. Op de Berkelbrug komt een toegangspoort te staan van 7m hoog, 8m breed en 3m diep: De Poort van het Ambacht.

Een kleine impressie

Schermafbeelding 2015-09-08 om 11.35.07

Read more →