Van de buurttafel: actielijst

Tijdens de laatste buurttafel is het volgende lijstje met activiteiten besproken:

 1. Samenwerking met platform Zaadmarkt. Het platform IJsselcentrum werkt inmiddels samen met het platform Zaadmarkt (incl Bornhof) en Oude Wand. Het is de bedoeling later ook de Houtmarkt ondernemers te nl236261betrekken bij onze activiteiten. In eerste instantie trekken we samen op als het gaat om het evenementenbeleid. We proberen allebei de juiste balans te vinden tussen publiek en privé belang. Het aantal evenementen neemt toe en dat is ook goed voor de stad, maar het belang van de bewoners wordt te makkelijk ondergeschikt gemaakt aan het belang van de ondernemers en de toeristen. Iedereen wil een aantrekkelijke, levendige en gastvrije binnenstad. De bewoners hebben daarin een groot aandeel. Ondernemers hebben hun terrassen en evenementen, maar de bewoners maken elke dag gebruik van de buitenruimte. De manier waarop ze dat doen bepaalt of de binnenstad levendig en gastvrij is. Bovendien initiëren bewoners ook steeds meer evenementen. Denk aan het Cellofestival en de Zomeracademie. Na overleg met de gemeente is besloten een overleg te organiseren waar ambtenaren, ondernemers en bewoners met elkaar afspraken maken over de meest optimale invulling van evenementen voor alle partijen. De markt, de kermis en Bokbierdag zijn prima voorbeelden om mee te beginnen.
 2. Kermis verplaatsen ? Ook gaan we overleggen met de gemeente over het nakomen van de afspraken die in de vergunning voor de kermis staan. Het geluid hoort bijvoorbeeld ‘naar binnen gekeerd’ te zijn. Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.16.06Dat is in werkelijkheid vaak niet het geval. Tenslotte gaan we kijken of de kermis verplaatst kan worden naar een andere plek. Er is inmiddels zoveel veranderd rondom het station en de oude IJsselbrug dat een heroverweging aan de orde is. Het is nog onduidelijk of dit iets gaat opleveren, maar wij hebben goede hoop. 
 3. De ziel van de Marspoortstraat. Het adviesbureau ITIP heeft een onderzoek gedaan naar de ziel van Zutphen en specifiek de net opgeknapte Marspoortstraat. Dit deed zij in opdracht van Zutphena12ece_7e0b804a979b8d7afd0d722802c3d5de.png_srz_p_318_188_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz Lab (platform IJsselcentrum en gemeente Zutphen). De vraag is op welke manier bewoners en ondernemers de vernieuwde straat in gebruik willen nemen en welke toekomst de gemeente ziet voor dit deel van het centrum. ITIP heeft bewoners, ondernemers en gemeenteambtenaren geïnterviewd en haar eigen bevindingen op papier gezet. Het is een heel helder en inspirerend rapport geworden met zeer concrete adviezenSchermafbeelding 2016-07-15 om 15.25.35 en tips voor de toekomstige uitstraling van de Marspoortstraat (inclusief de Berkel). Dit rapport is digitaal op te vragen als je werkt of woont in het IJsselcentrum via info@ijsselcentrum.nl In het najaar gaan we in overleg met de bewoners en ondernemers om te kijken welke concrete ingrepen cq aanvullingen de straat de gewenste uitstraling kan geven. 
 4. “Berkel in de stad” is een project dat volgt uit de Berkeldal conferentie van 5 gemeenten en waterschappen die vorige maand plaatsvond in Zutphen. Het doel is dat stadsgebruikers, toeristen en Zutphenaren, die in het centrum wonen, het leuk gaan vinden om meer gebruik te maken van de Berkel als ze willen genieten van water. (kanoën, dobberen, zwemmen, vissen, barbecuen, pootjebaden, etc) Het water en de stad kunnen meer een eenheid worden. Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.27.25De Marspoortstraat, de Groenmarkt en de IJsselkade worden opgeknapt. Het zou raar zijn als de Berkel daarbij ongemoeid gelaten wordt. Er zijn allerlei ideeën, maar het projectteam wil dat de bewoners zelf aangeven wat ze leuk zouden vinden. Je denken aan het water harder laten stromen, zwemmen mogelijk maken, het oorspronkelijke waterrad terugplaatsen, meer vlonders langs de kant plaatsen, een doorgang naar de IJssel mogelijk maken, etc. Hieronder twee ideeën van bewoners. Als jullie mee willen denken, stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nlSchermafbeelding 2016-07-15 om 14.49.02 2016-07-11-PHOTO-00001341
 5. IJsselkade. Het ontwerp van de IJsselkade is zo goed als af, maar de plek van de muziekkoepel is nog niet goed ingevuld. Schermafbeelding 2016-01-05 om 19.55.19Er is een projectteam gestart dat hier over wil nadenken. In 2017 start de uitvoering van het plan voor de zuidkant van de kade. (ten zuiden van het terras met friettent) In 2019 is pas de muziekkoepel aan de beurt. Als iemand uitgesproken ideeën heeft over de invulling van deze plek stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nl
 6. Internationale Schakelklas Op dit moment hebben 40 jongeren uit Syrië en Eritrea les in het schoolgebouw aan de Waterstraat. Schermafbeelding 2016-02-08 om 22.45.01Dit aantal gaat binnenkort groeien. Er is een klankbordgroep van bewoners en ondernemers die in nauw overleg met de gemeente en de schoolleiding bewaakt dat de ISK zo min mogelijk overlast veroorzaakt en dat de contacten met de buurt optimaal blijven. In dat kader is er al een open dag geweest waar de buurt enkele jongeren kon ontmoeten. Aan de buurttafel bleek dat nu niemand last heeft van de ISK, maar dat sommige mensen wel alert zijn. Met name hoe het gaat als het aantal vluchtelingen straks groeit. Er is een nieuwsbrief en op de website van de gemeente wordt iedereen sowieso op de hoogte gehouden.

Buurttafel Juli Camelot

Schermafbeelding 2016-07-05 om 16.17.56

Aanstaande zondag 10 juli gaan we om 16 uur lekker in zon zitten aan de stamtafel op het terras van Camelot. Marion is weer onze gastvrouw. Deze keer gaan we niet alleen borrelen maar zijn er ook enkele nieuwtjes te vertellen die te maken hebben met de buurt.

Dit wordt weer genieten. 

Han en Hein

 

 

Buurttafel Camelot

Unknown

Aanstaande zondag hebben we om 16 uur weer een buurttafel bij Camelot. We verwachten alle ondernemers en bewoners van de Groenmarkt en de Marspoortstraat. Doen we de oplevering van de Groenmarkt nog eens lekker over, maar nu in het zonnetje.

Een gezellig koud biertje met de buren. Wat kan daar nog tussen komen ?

Tot dan

Han, Petra en Hein

Buurtpreventie

image003

Beste lezer,

Volgende week gaat het project Buurtpreventje officieel van start met een website, facebookpagina en prijsvraag (zie bijgevoegde folder). Op de website worden (op kaart) de inbraakcijfers getoond. Ook de inbraakpreventie initiatieven in Zutphen/Warnsveld staan op kaart aangegeven (zie bijlage). Verder alle ‘tools’ die er zijn voor inwoners om aan inbraakpreventie te doen. Er komt ook een informatie bijeenkomst voor alle inwoners van Zutphen/Warnsveld:

Datum: 6 april, 19.30u (inloop vanaf 19.00u)  Locatie: Praktijkonderwijs Zutphen, Paulus Potterstraat 12a 

Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld!

Lex Hemelaar  T 06 414 435 60  info@stadsondernemingzutphen.nl    www.stadsondernemingzutphen.nl

Schermafbeelding 2016-03-22 om 18.33.50

 

Inloopavond Internationale Schakelklas

Schermafbeelding 2016-02-08 om 22.45.01Zutphense scholen voor voortgezet onderwijs gaan samen onderwijs aanbieden aan minderjarige vluchtelingen. Hiervoor is een Internationale Schakelklas opgericht. Het is de bedoeling dat deze jongeren gaan instromen op één van die Zutphense scholen. Die Internationale Schakelklas is in de oude MULO aan de Waterstraat gepland. Zoals in de Stentor is beschreven, blijkt daar geen vergunning voor te zijn en wordt voor de eerste 8 weken een andere plek gezocht. De klas is vandaag van start gegaan met de eerste groep van 10 tot 15 kinderen. Het is de bedoeling dat aan het eind van dit jaar 8 groepen gevuld worden.

Op dinsdag 16 februari is in de oude MULO Waterstraat 33 een inloopavond georganiseerd van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Een aantal bewoners van de Waterstraat verzetten zich tegen de gang van zaken. Het gaat ze vooral om de manier waarop alles verloopt. Geen overleg, voor het blok gezet worden, etc. Op deze avond kan in overleg met de scholen en de gemeente een zorgvuldige aanpak gekozen worden. Misschien ook goed om onze nieuwe wijkagent er bij te betrekken ? Kunnen we eindelijk kennismaken. Er zijn zorgen over het ontstaan van hangjongeren en hangplekken. Op deze inloopavond is het mogelijk om samen met de gemeente en de scholen een rolverdeling kiezen die helpt om frustraties te voorkomen !

Mooi als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: de gemeente, de scholen en wij (bewoners/ondernemers)

Lijkt me de moeite waard om te komen en mee te praten.

Hein Reitsma

 

 

Inloopavond IJsselkade

image-4736463-1

Op 26 januari aanstaande is er vanaf 19 uur een inloopavond in het IJsselpaviljoen over de herinrichting van de IJsselkade. De meest recente wijzigingen op het herinrichtingsplan worden dan gepresenteerd. Het is de moeite waard om te gaan. Zo wordt de vereiste hoogte van de waterkering bekend gemaakt door het Waterschap. Verder zijn er echt mooie plannen met de oude brug. Er komt een Waterpark langs de oevers van de IJssel en de oude brug wordt een looppad met uitkijkpunten op beide oevers.

Read more →

Het IJsselcentrum heeft niets aan een brug over de Vispoortgracht

This slideshow requires JavaScript.

Tien jaar geleden kreeg de Provincie Gelderland het gelukzalige idee dat een brug over de Vispoortgracht de bereikbaarheid van de binnenstad zou vergroten en dat het een verfraaiing zou zijn voor die gracht ! Ze hebben daar 250.000 euro voor over en B&W van Zutphen willen wel de andere helft van het budget investeren in deze brug.

De omwonenden zijn verbijsterd dat zowel de Provincie als de Gemeente niet zien dat de Vispoortgracht een stiltegebied is en unieke stadsnatuur in zich heeft. Er zitten bijvoorbeeld vleermuizen onder het dak van het oude schoolgebouw en er worden regelmatig ijsvogels gezien. De waarde van deze zeldzame dieren moet wijken voor een brug. Een onbegrijpelijk verlangen naar meer bereikbaarheid bepaalt dat wat deze prachtige stille plek brengt, niet goed genoeg is: “Als de binnenstad straks beter bereikbaar is, zullen meer bezoekers meer producten gaan kopen bij onze winkeliers”.

Read more →

Zonnepanelen

Onderstaand bericht betreft een niet commerciële informatieavond over zonnepanelen voor particulieren en klein bedrijven.

zet_nrg

Schermafbeelding 2015-11-04 om 13.02.56De lokale energiemaatschappij ZET organiseert 5 november een nieuwe Solarblitz. Dit is een informatie avond over zonnepanelen waarin alle ins en outs aan bod komen. Wat zijn zaken om op te letten, hoe zit het met terugverdientijden?

Wanneer: Donderdag 5 november, 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.
Plek: De Kas, Harenbergweg 1, Zutphen.

Sprekers: Adviseur Job Greeve (ZET), ervaringsdeskundigen en belastingdienst, m.m.v. de gemeente Zutphen.

Maak van je eigen dak een energiecentrale!

Schermafbeelding 2015-11-04 om 13.03.33

Nog meer kunst en Ambacht21

Moeder_meisje_2014_ipad_72_20_30

Edith Meijering

Tja, eerst denk je:”Met 12 kunstenaars heb ik al heel wat” en dan blijkt dat er nog veel meer creatieven in onze buurt wonen dan ik had durven bedenken. Als ik dat geweten had, dan had ik onze expositie uitgebreid naar 20 kunstenaars. Toch zullen de volgende creatieve kanjers uit onze buurt niet ontbreken op onze “IJsselcentrum expositie”:

Edith Meijering (http://www.edithmeijering.nl)

l1

Martien de Kler

Martien en Marijke de Kler (http://dimdum.com/martiendekler/photogallery/atelier)

 

 

Schermafbeelding 2015-09-09 om 21.56.10Nogmaals, de Ambacht 21 IJsselcentrum expositie is zondag aanstaande

op 20 september van 12 tot 16 uur

in Atelier ‘t Pakhuys Berkelkade 15a

 

 

Kunst en Ambacht21

In het centrum van Zutphen wonen opvallend veel kunstenaars. Zondag aanstaande is in Atelier ‘t Pakhuys aan de Berkelkade 15a hun werk te zien. Dit is een première ! Voor het eerst in de geschiedenis van Zutphen is een expositie samengesteld met bekende kunstenaars die wonen of werken in het IJsselcentrum. Het gaat om de werken van:

 • Ellen Dekker
 • Gabriëlle Dusan
 • Martin Dusan
 • José Hornman
 • Winston Huisman
 • Wim Jansen
 • Gérardine Korteweg Maris
 • Sonja Meijer
 • Ineke Metz
 • Raphael Vossen
 • Jeannette Schneider
 • Agnes Stottelaar
P1010013 (1)

Ellen Dekker

P1080001 (1)

Ellen Dekker

Ellen Dekker exposeert permanent in Atelier ‘t Pakhuys. Kunst en spiritualiteit zijn voor haar een belangrijk thema.

camelot

Martin Dusan

deters

Martin Dusan

We hebben op deze website al een portret gemaakt van Gabriëlle en Martin Dusan.

 

jose hornman

Jose Hornman

Martin heeft prachtige stadsgezichten gemaakt van het IJsselcentrum. Gabriëlle brengt nieuw werk in. José Horman toont haar keramiek.

objet-inconnu2-30aug2015weblogpropje

Winston Huisman

Winston Huisman is net als de Dusans een professioneel kunstenaar. Hij is geboren en getogen in de Steegh. Hij exposeerde al toen hij nog op de kunstacademie zat. In zijn huis “De koning van Bohemen” hangen de muren dan ook vol met zijn werk. Dit is het dakterras.

vertrouwen-g

Gerardine Korteweg

11951198_442815115904463_7401426925749066783_nGérardine is zeer druk met haar pand “De koning van Zweden” waar ze brocante en kunst verkoopt, maar is onderwijl bereid om één van haar portretten af te staan voor de expositie. Sonja Meijer maakt ook veel Schermafbeelding 2015-09-16 om 23.44.40portretten en exposeerde tijdens de Monumentendagen samen met Ellen onder de titel “Zielsverwanten”.

mei-2014-006

Ineke Metz

Ook Ineke Metz brengt nieuw werk in. Ook zij heeft Zutphen geschilderd. Ben zeer benieuwd als ik haar werk zie.

s-compagnonsbossen

Raphael Vossen

Raphael heeft zelf een galerie “Wafelhuys” aan de Lange Hof straat. Hij organiseert permanent exposities en is zelf een enthousiast kunstschilder en een liefdevol gastheer. Hij maakt prachtige landschappen en portretten

jeanette

Jeanette Schneider

Jeannette Schneider exposeert heel verfijnd werk.

De expositie is in eerste instantie bedoeld voor kunstenaars die gewend zijn werk te verkopen. De meeste schilderijen zijn te koop. Alleen Gérardine en Agnes Stottelaar exposeren op verzoek. Het is mogelijk dat nog enkele bewoners worden uitgenodigd om een schilderij in te brengen.

Het Atelier ‘t Pakhuys is aanstaande zondag de hele dag open.

U bent van harte welkom om te genieten van de creativiteit in uw buurt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag en aanbod

Heb je oppas nodig ?

Zoek je een ladder of een boor ? 

Moet de hond uitgelaten worden en lukt u dat niet om redenen?

We hebben een nieuwe rubriek op de website, waarop je spullen of diensten kunt vragen en aanbieden. Plaats het op deze website.

media_xl_3790878Misschien dat net om de hoek de ideale oppas voor uw kinderen woont. Of een buurtbewoner dol is op honden en graag een blokje om gaat met die van u. En dat u bericht krijgt dat uw overbuurvrouw door ziekte niet in staat is om te koken – en graag een bordje om de deur geschoven krijgt. Het is een soort marktplaats – maar dan alleen voor buurtbewoners.

Je kan op het forum intypen wat je wilt: ruilen, kopen, lenen of klussen en daarna je vraag formuleren.

GA NAAR HET FORUM

 

Het portret van….

WIJ ZIJN DE BUURT

Met “Het portret van…. ” starten we een nieuwe rubriek om zichtbaar te maken WIE de buurt is. Namelijk WIJ, bewoners en ondernemers. Elke buurtgenoot in onze wijk (centrum Zutphen) mag, als hij of zij dat wil, zich laten zien op de website.

images-2imagesimages-1

Read more →

Buurttafel

IMG_3366Op 4 januari om 14:00 uur is de eerste buurttafel in het Pannenkoekenhuijs. Een mooi begin van het jaar om met IJsselcentrum buurtgenoten op het nieuwe jaar 2015 te klinken. Consumptie is voor eigen rekening …alhoewel tegen een mooi prijsje. Het komend jaar zullen de bouwwerkzaamheden beginnen: eerst op de Groenmarkt en daarna in de Marspoortstraat. Het begin van intensief contact tussen bewoners en ondernemers. De buurttafel is een mooie gelegenheid om elkaar alvast te leren kennen. Voorlopig hebben we het over het weer en “wat-verder-ter-tafel-komt”.

Voortaan zal er op de eerste zondag van de maand om 14:00 uur een buurttafel zijn in het Pannenkoekenhuijs.

 

 

Website live!

IJsselcentrumfotoWijkbewoners en ondernemers hebben vanaf vandaag een website om ontwikkelingen in de wijk, samenwerking, kennismaking, en ga zo maar door online te delen. Sluit je aan! Doe en denk mee!

De komende weken zullen wijkbewoners en ondernemers deze website van inhoud voorzien? Bijdragen? We horen graag van je!